1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Matematika pro 4. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší

Matematika pro 4. r. ZŠ, učebnice

Ladislava Eiblová, Jan Melichar, Miroslava Šestáková

učebnice matematiky pro 4. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 113 Kč s DPH

102 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-599-0
EAN 9788072355990
Stránky 144
Formát B5
Vydání 2. upravené vydání
Schval. doložka 24 419/2015 dne 31. 8. 2015
Obch. č. 5904

Popis

Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu – počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, vztahy mezi čísly, římské číslice, jednotky, délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy, aritmetický průměr, přímá úměrnost, rýsování – kolmice a rovnoběžky, pravoúhlý trojúhelník,kružnice, kru - obvod a obsah čtverce a obdélníku. obvod trojúhelníku - grafický součet, rozdíl a násobek úseček - osa – úsečky, souměrnosti povrch a síť krychle a kvádru

Související produkty