2. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Český jazyk pro ZŠ 7, učebnice Zobrazit větší
 

Český jazyk pro ZŠ 7, učebnice

Eva Hošnová, Ivana Bozděchová, Petr Mareš, Ivana Svobodová

učebnice českého jazyka pro 7. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 156 Kč s DPH

140 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-391-0
EAN 9788072353910
Stránky 184
Formát B5
Vydání 1. vydání
Schval. doložka 20867/2020-4 dne 8. 10. 2020
Obch. č. 5819

Popis

Výklad učiva vychází z popisu jazykových jevů a zároveň důsledně přihlíží i k jejich funkci v komunikátech různého funkčněstylového zaměření. Látka je do jednotlivých oddílů rozvržena podle jednotlivých jazykových rovin, zvlášť je vyčleněno učivo o slohu a komunikaci. Učebnice poskytuje vhodný materiál k rozvíjení potřebných kompetencí – kompetencí k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativních, sociálních a personálních, občanských a pracovních. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, jeden pracovní sešit a metodická příručka pro učitele, v níž učitelé najdou také řešení všech cvičení z učebnice i pracovního sešitu. Obsah učiva: tvarosloví, pravopis, nauka o slově, skladba větná a textová, sloh a komunikace.

Související produkty