1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Český jazyk pro 5. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší

Český jazyk pro 5. r. ZŠ, učebnice

Eva Hošnová, Milada Buriánková, Martina Šmejkalová, Irena Vaňková

učebnice českého jazyka pro 5. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 139 Kč s DPH

125 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-453-5
EAN 9788072354535
Stránky 224
Formát B5
Vydání 1. vydání
Schval. doložka 20 006/2016 ze dne 7. 6. 2016
Obch. č. 5943

Popis

Učebnice je čtvrtou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvoření slov a jejich stavba, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, věta, přísudek a podmět, souvětí, přímá a nepřímá řeč

Související produkty