1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Český jazyk pro 4. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší

Český jazyk pro 4. r. ZŠ, učebnice

Eva Hošnová, Martina Šmejkalová, Irena Vaňková

učebnice českého jazyka pro 4. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 125 Kč s DPH

113 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-423-8
EAN 9788072354238
Stránky 208
Formát B5
Vydání 1. vydání
Schval. doložka 24 081/2015 dne 15. 7. 2015
Obch. č. 5897

Popis

Učebnice je třetí z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: nauka o slově, pravopis, vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména a jejich skloňování, slovesa, stavba věty, souvětí a jeho stavba, přímá a nepřímá řeč

Související produkty