1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Český jazyk pro 3. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší

Český jazyk pro 3. r. ZŠ, učebnice

Eva Hošnová, Milada Buriánková, Martina Šmejkalová, Irena Vaňková

učebnice českého jazyka pro 3. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 113 Kč s DPH

102 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-538-9
EAN 9788072355389
Stránky 216
Formát B5
Vydání 2. vydání
Schval. doložka 19 009/2014 dne 16. 7. 2014
Obch. č. 5816

Popis

Učebnice je druhou z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: tvary slov a slova příbuzná, souhlásky uvnitř slov, řazení slov podle abecedy, písmena označující pravopisně obojetné souhlásky, slovo a skutečnost, slovní druhy, podstatná jména, slovesa, věta a souvětí

Související produkty