1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Český jazyk pro 2. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší
 

Český jazyk pro 2. r. ZŠ, učebnice

Eva Hošnová, Milada Buriánková, Simona Pišlová, Martina Šmejkalová

učebnice českého jazyka pro 2. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 111 Kč s DPH

100 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-542-6
EAN 9878072355426
Stránky 160
Formát B5
Vydání 2. vydání
Schval. doložka 21933/2018 dne 20.7.2018
Obch. č. 5768

Popis

Učebnice je první z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu jsou obsaženy i v jazykovýchkapitolách a naopak. Ve zjednodušené podobě nechybějí ani prvky mediální výchovy. K učebnici je vydán pracovní sešit. Obsah: abeceda, věta, slovo, slabika, hlásky, vlastní jména, písmeno ě“, souhlásky na konci slova, věta jednoduchá a souvětí

Související produkty