1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Prvouka pro 2. r.  ZŠ Zobrazit větší

Prvouka pro 2. r. ZŠ

Milana Čechurová

Učebnice Prvouky

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 138 Kč s DPH

124 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-601-0
EAN 9788072356010
Stránky 80
Formát A 4
Vydání 1.
Schval. doložka MSMT-5811/2017 dne 22.5.2017
Obch. č. 5781

Popis

Učebnice doprovázená pracovním sešitem je druhou částí řady pro výuku prvouky v 1.–3. ročníku ZŠ. Obsah této řady je tvořen spirálovitě, nikoli tematicky, a respektuje členění učiva podle RVP. Navazuje na 1. ročník prohloubením poznatků a rozšířením už známého o další informace. Je rozdělena do pěti základních oddílů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví). Řada otázek a úkolů využívá vlastních zkušeností žáků a poskytuje dostatek námětů pro praktickou činnost. Osvojení učiva podporuje bohatý obrazový doprovod tvořený jednak ilustracemi stejného výtvarníka jako v učebnici pro 1. ročník, jednak množstvím fotografií.

Související produkty