1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Prvouka pro 3. ročník ZŠ - učebnice Zobrazit větší

Prvouka pro 3. ročník ZŠ

Milana Čechurová

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 156 Kč s DPH

140 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-616-4
EAN 9788072356164
Stránky 88
Vazba V 1
Formát A4
Vydání 1. vydání
Schval. doložka 5490/2018 dne 4.8.2018
Obch. č. 5845

Popis

Učebnice doprovázená pracovním sešitem je třetí částí řady pro výuku prvouky v 1.–3. ročníku ZŠ, která respektuje členění učiva podle RVP. Učebnice navazuje na 1. a 2. ročník prohloubením poznatků a rozšířením už známého o další informace, ale přináší rovněž řadu nových témat, zpracovaných přiměřeně věku žáků (např. seznámení s plánem a mapou, určování světových stran a orientace v krajině i na mapě, osvojení základních poznatků o Zemi jako planetě a o jejím postavení ve sluneční soustavě, poznávání různých látek a jejich měření a vážení). Je rozdělena do pěti základních oddílů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví). Výklad základního učiva je doplněn mnoha otázkami a úkoly, které využívají vlastní zkušenosti žáků a poskytují dostatek námětů pro praktickou činnost. Osvojení učiva podporuje bohatý obrazový doprovod tvořený jednak ilustracemi stejného výtvarníka jako v učebnicích pro 1. a 2. ročník, jednak množstvím fotografií.

 

Související produkty