1. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Přírodověda pro 4. r. ZŠ, učebnice Zobrazit větší

Přírodověda pro 4. r. ZŠ, učebnice

Milana Čechurová, Ladislav Podroužek, Jana Havlíčková

učebnice přírodovědy pro 4. ročník ZŠ

Více informací

SPN – pedagogické nakladatelství

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 127 Kč s DPH

114 Kč s DPH

Informace

ISBN 978-80-7235-590-7
EAN 9788072355907
Stránky 112
Formát A4
Vydání 2. doplněné vydání
Schval. doložka 14446/2016 ze dne 19.8.2016
Obch. č. 5932

Popis

Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Ve 4. ročníku žáci poznávají rostliny a živočichy nejen teoreticky podle ekosystémů, ale také postupně v přírodě, v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Rozmanitost přírody se zabývá tématy jako živá a neživá příroda, životní podmínky rostlin a živočichů, rostliny a jejich změny během roku, živočichové a stavba jejich těla, změny přírody během ročních období, rostliny a živočichové v různých, ekosystémech (les, louka, pole, vody a bažiny), rostliny a živočichové v okolí našich domovů, ochrana životního prostředí, Člověk a jeho zdraví tématy: životní podmínky člověka, péče o zdraví (zdravá výživa, pohybový režim), vývoj člověka – základní období.

Související produkty