2. stupeň ZŠ

Platba a doprava


Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, učebnice Zobrazit větší

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, učebnice

Miroslav Maleninský, Jindřich Novák, Věra Toběrná, Milada Švecová

učebnice přírodopisu pro 7. ročník ZŠ

Více informací

Nakladatelství České geografické společnosti

Produkt je skladem

sleva 10%

původní cena 70 Kč s DPH

63 Kč s DPH

Informace

ISBN 80-86034-66-6
EAN 9788086034669
Stránky 128
Formát A4
Vydání 1. vydání
Obch. č. 7071

Popis

Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje jejich hlavní životní funkce včetně anatomie a morfologie orgánů. Hlavní část představuje základní skupiny vyšších rostlin a její závěr se věnuje ekologickým aspektům a pěstování rostlin. Má schvalovací doložku MŠMT a vyhovuje Rámcovému vzdělávacímu programu. K učebnici přírodopisu si můžete stáhnout příručku pro učitele zdarma.

Související produkty