Kontaktní údaje

E-shop NašeUčebnice.cz:  info@naseucebnice.cz, www.naseucebnice.cz

SPN – pedagogické nakladatelství, a. s.

nakladatelství

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1 – Nové Město

 Jana Kritzbauchová - +420 603 495 229

e-mail: spn@spn.cz

www.spn.cz

IČO: 60193018

DIČ: CZ60193018

Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

nakladatelství

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1 – Nové Město

Romana Bernardová - +420 603 527 207

e-mail: ncgs@ncgs.cz

www.ncgs.cz

IČO: 25658212

DIČ: CZ25658212

Tomáš Talián – Fortuna

nakladatelství

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1 – Nové Město

Ing. Ludmila Kořenářová, šéfredaktorka - +420 603 264 204

e-mail: odbyt@fortuna.cz

www.fortuna.cz

IČO: 86562185

DIČ: CZ 7903040222

Nakladatelství Kartografie Praha, a. s.

nakladatelství a vydavatelství

Ostrovní 126/30

110 00 Praha 1 – Nové Město

tel./fax: +420 221 969 446

e-mail: info@kartografie.cz

www.kartografie.cz

IČO: 45272395

DIČ: CZ45272395