Ke stažení

Český jazyk, literatura a další humanitní předměty

Překladový slovník pojmů – český jazyka a literatura (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Překladový slovník pojmů – humanitní předměty (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

MP k Českému jazyku pro 6. ročník ZŠ

Matematika

Překladový slovník pojmů – matematika (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Hola, hola, škola volá!

MP k Matematice pro 1. ročník ZŠ

MP k Matematice pro 2. ročník ZŠ

Zeměpis

Přírodní prostředí Země, příručka pro učitele

Současný svět, příručka pro učitele

Zeměpis naší vlasti, příručka pro učitele

Zeměpis světa 1, příručka pro učitele

Zeměpis světa 2, příručka pro učitele

Zeměpis světa 3, příručka pro učitele

Zeměpis svět – kontinenty, pracovní sešit

Obrysové mapy, rejstříky nástěnných map a další produkty nakladatelství Kartografie Praha si můžete stáhnout na portálu Školního atlasu světa.

Přírodopis

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, příručka pro učitele

Překladový slovník pojmů – přírodopisu (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Fyzika

Překladový slovník pojmů – fyzika (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Chemie

Základy chemie 1, 2, soupis klíčových kompetencí apod. pro učitele

Základy praktické chemie 1, 2, soupis klíčových kompetencí apod. pro učitele

Rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání, slovo pro učitele

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU – chemie, slovo pro učitele

Překladový slovník pojmů – chemie (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Hudební výchova

Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ, metodická příručka