Ke stažení

Český jazyk, literatura a další humanitní předměty

Překladový slovník pojmů – český jazyka a literatura (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Překladový slovník pojmů – humanitní předměty (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ) 

Metodická příručka k učebnici ČJ - 7. ročník

http://www.naseucebnice.cz/img/cms/MP ČJ6 ZŠ-tisk_1.pdf

Matematika

Překladový slovník pojmů – matematika (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Hola, hola, škola volá!

MP k Matematice pro 1. ročník ZŠ

MP k Matematice pro 2. ročník ZŠ

PS k Matematice pro 6. ročník ZŠ (aritmetika) - ŘEŠENÍ ÚLOH

PS k Matematice pro 7. ročník ZŠ (aritmetika) - ŘEŠENÍ ÚLOH

PS k Matematice pro 8. ročník ZŠ (algebra) - ŘEŠENÍ ÚLOH

http://www.naseucebnice.cz/img/cms/Mat 9 PS aritm RESENI.pdf

http://naseucebnice.cz/img/cms/MP k Matematice 5- r-.pdf

Zeměpis

Přírodní prostředí Země, příručka pro učitele

Současný svět, příručka pro učitele

Zeměpis naší vlasti, příručka pro učitele

Zeměpis světa 1, příručka pro učitele

Zeměpis světa 2, příručka pro učitele

Zeměpis světa 3, příručka pro učitele

Zeměpis svět – kontinenty, pracovní sešit

Obrysové mapy, rejstříky nástěnných map a další produkty nakladatelství Kartografie Praha si můžete stáhnout na portálu Školní mapy.

Přírodopis

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, příručka pro učitele

Překladový slovník pojmů – přírodopisu (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Fyzika

Překladový slovník pojmů – fyzika (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Chemie

Základy chemie 1, 2, soupis klíčových kompetencí apod. pro učitele

Základy praktické chemie 1, 2, soupis klíčových kompetencí apod. pro učitele

Rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání, slovo pro učitele

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU – chemie, slovo pro učitele

Překladový slovník pojmů – chemie (ČJ, UKR, RJ, VIET., AJ)

Hudební výchova

Hudební výchova pro 1. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 7. ročník ZŠ, metodická příručka

Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ , metodická příručka

Hudební výchova pro 9. ročník ZŠ , metodická příručka

Angličtina

Angličtina pro 3. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 4. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 5. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 6. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 7. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 8. r. ZŠ, CD

Angličtina pro 9. r. ZŠ, CD

NAŠI PTÁCI

http://www.naseucebnice.cz/img/cms/odpovedi.pdf